[PREZENTACJA] Dla kogo jest marketing automation?

O czym jest ta prezentacja?

Wdrożenie marketing automation w firmie wiąże się ze zmianami, ale przed tym musi być świadomość: co realnie zyskam używając tego narzędzia? Kilka najważniejszych i wymiernych faktów z użytkowanie #MktAtm.

Dla kogo jest ta prezentacja? Przede wszystkim dla tych, którzy nie wiedzą, czy potrzebują takiego narzędzia. Zanim zaczniemy zastanawiać się o e-mail marketingu czy CRM, wychodzimy z założenia, że potrzebujemy takich rozwiązań, bo wiemy czego się spodziewać: jaki będzie efekt finalny z użytkowania narzędzia i jesteśmy w stanie oszacować koszty użytkowania.

Podobnie jest z systemem klasy marketing automation, z tym, że ciągle jest nieświadomość funkcjonalności takiego systemu i ciężko wkomponować go w DNA już istniejącej organizacji.