Podstawowe pojęcia w e-mail marketingu

Wysyłając regularne newslettery, bądź realizując kampanię reklamową, używamy pewnych terminów i podstawowych pojęć w e-mail marketingu, które pokazują nam jaka jest skuteczność naszych działań. Dodatkowo, zlecając e-mail marketing do baz zewnętrznych możemy wybrać odpowiedni model rozliczeń. Te kilka pojęć – bez zbędnego lania wody – przedstawiam poniżej.

Pojęcia w e-mail marketingu

OR (open rate) Wskaźnik pokazujący stosunek unikalnie wyświetlonych wiadomości do wiadomości wysłanych.

CTR (click-through rate) Wskaźnik pokazujący stosunek liczby kliknięć w kreację do wiadomości wysłanych.

CTOR (click to open rate) Wskaźnik pokazujący stosunek liczby kliknięć w kreację do wiadomości otwartych.

//

Wyróżniamy jeszcze dodatkowo dwa pojęcia:

Unikalne – wskazuje wynik: jedna osoba otworzyła mail jeden raz
NieUnikalne – wskazuje wynik: jedna osoba otworzyła ten sam mail

//

CPM (cost per mille) Rozliczenie za 1000 wysłanych e-maili.

CPC (cost per click) Rozliczenie za klik w e-mailingu.

CPL (cost per lead) Rozliczenie za poprawienie wypełniony formularz.

CPO (cost per order) Rozliczenie za zamówienie, stała kwota.

CPS (cost per sale) Rozliczenie za zamówienie, procent od wartości.

CPA (cost per action) Rozliczenie za akcję.

SUC (success for unick clicks) Rozliczenie za unikalne przejście na stronę.

CPO (Clicks Per Open) Wskaźnik liczby kliknięć do liczby otwartych wiadomości w procentach

CPD (Clicks Per Delivered) Wskaźnik liczby kliknięć do liczby otwartych wiadomości w danej skrzynce w procentach